Hạt nhựa nguyên sinh
PP AV161 COSMOPLENE

PP AV161 COSMOPLENE

No:132WERXD

PP 528N – BASELL

PP 528N – BASELL

No:130EOYDD

PP 520L SABIC

PP 520L SABIC

No:128QTFDU

PP 348 BASELL

PP 348 BASELL

No:126XKIDE

PP 300L BASELL

PP 300L BASELL

No:124NMEKD

PP 1126NK- POLIMAXX

PP 1126NK- POLIMAXX

No:122JPPZL

PP M9600 SEETEC

PP M9600 SEETEC

No:120DBSSW

PP 9413 COSMOPLENE

PP 9413 COSMOPLENE

No:118RKSAU

PP 270A SEETEC

PP 270A SEETEC

No:116REJBF

PP H03ML NATBET

PP H03ML NATBET

No:114JCYVH

PP 5032E3 EXXON MOBIL

PP 5032E3 EXXON MOBIL

No:112GVDWF

PP 456J BASELL

PP 456J BASELL

No:110JJQRQ

PP 1102K OMAN

PP 1102K OMAN

No:108VSYLX

PP 1102K ADVANCED

PP 1102K ADVANCED

No:106ZUEJL

PP H12ML NATBET

PP H12ML NATBET

No:104NUQCE

PP H110MA REPOL

PP H110MA REPOL

No:102HNMUN

PP 575 SABIC

PP 575 SABIC

No:100QOBAF

PP 500N BASELL

PP 500N BASELL

No:98SWSWS

PP 1100N ADVANCED

PP 1100N ADVANCED

No:96ZNBHX

GPPS 5250 TAIRIREX

GPPS 5250 TAIRIREX

No:94LSOXJ

GPPS 150 PORENE

GPPS 150 PORENE

No:92VTCEQ

HIPS 850 PORENE

HIPS 850 PORENE

No:90EMWXE

HIPS 650 PORENE

HIPS 650 PORENE

No:88NEYOM

ABS HI 121H

ABS HI 121H

No:86NVARB

ABS HI 100 LG CHEM

ABS HI 100 LG CHEM

No:84PNPEV

ABS AG 15A1 RESIN

ABS AG 15A1 RESIN

No:82EEPTJ

ABS 757 CHIMEI

ABS 757 CHIMEI

No:80XDBHN

LLD M500026 SABIC

LLD M500026 SABIC

No:78XNAGZ

LLD M200024 SABIC

LLD M200024 SABIC

No:76WVCLC

LLD 6201XR EXXON MOBIL

LLD 6201XR EXXON MOBIL

No:74SWXDQ

LLD 6101XR EXXON MOBIL

LLD 6101XR EXXON MOBIL

No:72TMKZD

LLD1002KW EXXON MOBIL

LLD1002KW EXXON MOBIL

No:70KSRHL

LLD Q2018H QUATOFIN

LLD Q2018H QUATOFIN

No:68BVTVU

LLD Q1018H QUATOFIN

LLD Q1018H QUATOFIN

No:66IDTAK

LLD FS253S SUMITOMO

LLD FS253S SUMITOMO

No:64ROAWU

LLD FS153S SUMITOMO

LLD FS153S SUMITOMO

No:62EKWDD

LLD 3224 BEYOND

LLD 3224 BEYOND

No:60SVGUO

LLD 21HS QAMAR

LLD 21HS QAMAR

No:58ECGZG

LLD 21HN QAMAR

LLD 21HN QAMAR

No:56AXBIH

LLD 218W SABIC

LLD 218W SABIC

No:54FJKEX

LLD 218N SABIC

LLD 218N SABIC

No:52COXUD

LLD 218B SABIC

LLD 218B SABIC

No:50YAWBQ

LLD 118 SABIC

LLD 118 SABIC

No:48LSSXQ

LD 795C SASOL

LD 795C SASOL

No:46AHWCZ

LDF 260GG

LDF 260GG

No:44SZHRW

LD C150Y

LD C150Y

No:42BYXCC

LD 4024W

LD 4024W

No:40WMUAO

LD 2427K

LD 2427K

No:38DAGRM

LD 2427H

LD 2427H

No:36KUZAS

LD 2426K

LD 2426K

No:34DBYWJ

LD 2047

LD 2047

No:32PPYRP

LD 0474

LD 0474

No:30JUVTF

HD 6888

HD 6888

No:28WLBTX

HD 7000F

HD 7000F

No:26HTVVY

HD F00952EQ

HD F00952EQ

No:24YAHPL

HD F1

HD F1

No:22HHSFA

HD HF7000

HD HF7000

No:20CIPCU

HD HHM TR-114

HD HHM TR-114

No:18JXNLL

HD 200056

HD 200056

No:16RDJXD

HD H5818J

HD H5818J

No:14FVZGF

HD HMA 016

HD HMA 016

No:12CJOXM

HD52518

HD52518

No:10ZKUXZ

HB 0035 NPC

HB 0035 NPC

No:8AOWCT

HD 2855 IRPC

HD 2855 IRPC

No:6XQLFF

HD 5502GA NPC A

HD 5502GA NPC A

No:4JJHPZ

HD HHM5502BN MARLEX

HD HHM5502BN MARLEX

No:2ADDAU

LD 0374

LD 0374

No:LRHCMR

ĐỂ NHẬN TIN TỨC VÀ KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI